Program

BODI BILDING I FITNES SPORTSKI KLUB "KRUŠIK"

Prijavi netačnu informaciju

+38114223286

Valjevo

Opšti podaci

Matični broj:

07341717

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102107391

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zoran Selaković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

84.000,00

UKUPNI PRIHODI: 84.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00