Program

Udruženje Sportskih ribolovaca "Linjak" Malo Crniće

Prijavi netačnu informaciju

+38112280510

Malo Crniće

Opšti podaci

Matični broj:

07341768

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

101337794

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Radiša Marković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

541.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 541.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00