Program

Centar Za Slobodne Izbore I Demokratiju - CeSID

Prijavi netačnu informaciju

+381 11 4075605

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1997.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17170384

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

CeSID

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100157530

Program

Primarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Misija organizacije:

CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Mi okupljamo građane sa ciljem da doprinesemo uspostavljanju i unapređenju demokratskih vrednosti i institucija u Republici Srbiji. Ove vrednosti promovišemo obrazovnim i istraživačkim programima, organizovanim nadgledanjem izbora, analizom predizbornih i izbornih aktivnosti učesnika u izbornom procesu i razvojem lokalne samouprave. CeSID, takođe, ima za cilj širenje znanja o demokratskim institucijama, podizanje svesti građana o važnosti slobodnih i poštenih izbora, ljudskim pravima i procesu decentralizacije, pri tome sve vreme radeći na promovisanju i jačajući proevropskih vrednosti, normi i standarda. Kroz sve ove aktivnosti u kontinuitetu radimo na privlačenju novih volontera i njihovom obrazovanju kako bi se kompetentno angažovali u CeSID-ovim aktivnostima.

Centar je osnovan prvenstveno sa ciljem da organizuje nepristrasno posmatranje izbora u Srbiji, uključujući praćenje medija, posmatranje glasanja i paralelno brojanje glasova. U aktivnosti CeSID-a su, posle osnivanja organizacije, uključeni i vodeći stručnjaci i istraživači iz oblasti sociologije, politikologije, medija i statistike, a programi rada su prošireni na druge oblasti i sveobuhvatna istraživanja koja se tiču unapređenja demokratskih vrednosti i procesa u društvu uopšte.

Polje rada / delatnost organizacije:

Izborni program
Dobra uprava
Politička komunikacija
Istraživanja i javne politike
Odgovorna politika

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Debata "Reč na Reč"
Edicija "Oko izbora"
Uspešno sprovedene posmatračke misija na svim izbornim ciklusima

Ključne reči:

#izbori #demokratija #transparentnost #ljudskaprava #posmatranjeizbora #izborniprogram #CeSID #odgovornapolitika #istraživanja

Ljudi

bojan.klacar@cesid.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Bojan Klačar

Program Izborni program

Ciljna grupa: Građani
Oblast delovanja: Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje
Opis programa:

Naša parola je da nepristrasno, nezavisno, nestranački i objektivno posmatramo izbore u Srbiji.

Projekti koji se odnose na izborni program osmišljeni su tako da ponude odgovore na sva pitanja koja se javljaju u izbornom procesu. Taj proces obuhvata niz aktivnosti koje se sprovode kako bi izbori protekli u najboljem redu. Projekti u ovom programu se odnose na izmene u izbornoj legislativi koja reguliše izborni proces, organizaciju kampanja u cilju povećanja izlaznosti, monitoring izborne kampanje i izbornog dana, edukaciju posmatrača i birača koji učestvuju u izbornom procesu, istraživanje medija i finansiranja političkih subjekata kao i potpuna analiza izbornog procesa i izbornih procedura.

CeSID je dve decenije prisutan u javnom životu gde je postao prepoznatljiv po posmatranju izbora u Srbiji (i Crnoj Gori do 2006. godine). Do sada smo posmatrali više od 25 izbora.

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

26.350.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

9.000,00

Prihodi od usluga:

3.713.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 30.063.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 3

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

26.713.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

200.000,00

Prihodi od usluga:

5.238.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 31.951.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 3

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

11.530.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

34.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 11.530.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1