Program

ADVENTISTIČKI RAZVOJNI I HUMANITARNI RAD - ADRA

Prijavi netačnu informaciju

+381113442625

Belgrade

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1990.

Forma registracije:

Fondacija

Matični broj:

07497024

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

ADRA

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100289364

Program

Polje rada / delatnost organizacije:

ADRA Srbije razvila je svoju ekspertizu u 4 glavne oblasti: Obrazovanju, Stvaranja dohodovnih mogućnosti, WASH sektoru (voda, sanitarne mere, higijena), i Odgovaranjem na vanredne okolnosti (izazvane prirodnim ili ljudskim faktorom). Podsektori "Žene, devojčice i rodna pitanja", kao i "Mentalno zdravlje" se obrađuju u svim navedenim oblastima delovanja. Takođe, odlika Adrinog rada, bez obzira na navedenu oblasti delovanja, jeste stvaranje sistema sveobuhvatne podrške zasnovane - od humanitarne do razvojne, na načelima ljudskih prava i partnerstvu sa lokalnom zajednicom i svim akterima.

Misija organizacije:

Izjava svrhe: Služiti ljudima da bi svi mogli da žive kako je Bog namislio.
Moto: Pravda. Saosećanje. Ljubav.

Pokrenuta verom i vođena molitvom, ADRA preko 60 godina služi ljudima - našoj braći i sestrima. (U Srbiji od 1990. godine).

Kada su naši pioniri prvi put pripremali pomoć za ugrožene porodice 1956. godine, naše uverenje u vezi sa ljudima je bilo isto kakvo imamo danas: Bog je stvorio sve ljude sa namerom da napreduju i dožive procvat.

Ovakav pristup služenju je jednostavan ali on danas obuhvata čitavu planetu utičući na život ljudi u više od 130 zemalja. Bez obzira na područje, jezik ili izazove sa kojima se suočavamo, mi težimo istom - svetu u kojem će ljudi živeti životom koji im je Bog namenio.

Životom ispunjenom pravdom, saosećanjem i ljubavlju.

Pravdom - gde će ljudi svaki svoj postupak birati imajući u vidu njegov uticaj na sve ostale. Pozvani smo da zauzmeno stav da svako Božje dete zaslužuje ne samo osnovno u vidu vode, hrane i krova nad glavom, već i priliku da bude jedinstvena ličnost kakvo je i stvoreno da bude.

Saosećanje - zato što niko ne bi smeo da svom teret nosi sam. S druge strane, život koji je blagosloven saosećanjem podstiče novu darežljivost. Odlučnost da se služi drugima donosi ono najbolje kako u životu drugih tako i u nama.

I ljubav. Bog koji nas poziva na sve ovo želi ljubav bez granica, ljubav toliko snažnu da svi mogu da vide odraz Božjeg karaktera u našoj službi, i ljubav koja postaje stvarna u postupcima, malim i velikim, kako u čitavom svetu tako i kod kuće.

Pravda. Saosećanje. Ljubav.

Bog je pozvao sve ljude da budu otelotvorenje ove tri vrednosti iz biblijske knjige proroka Miheja 6. poglavlju, 8. stihu. Mi njih živimo kako bi i drugi mogli da ih steknu. Mi ih delimo sa drugima kako bi i oni mogli da ih dele dalje, sa drugima.

Primarni cilj:

Socijalne usluge

Sekundarni cilj:

Organizacije sa uzajamnom koristi / Beneficiranim članstvom???, Drugo

Ključne reči:

#obrazovanje, #beskućnici, #romi, #deca, #razvojni rad, #verska humanitarna organizacija, #zaposlenje

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

HRISCANSKA ADVENTISTICKA CRKVA RADOSLAVA GRUJICA 4. BEOGRAD

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Slađana Grozdić

director@adra.org.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Igor Mitrović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Goran Salonski

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Mirjana Knežević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 3:

Predrag Ostojić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 4:

Ivan Popović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

92.181.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

37.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 92.181.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 12

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

136.627.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

5.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 136.627.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 9

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

37.847.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

85.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 37.847.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 3