Program

Udruženje novinara Kanjiže

Prijavi netačnu informaciju

+38124873712

Kanjiža

Opšti podaci

Matični broj:

08858730

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

UNK

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

104409715

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ottó Röhrig

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

30.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1000.00

UKUPNI PRIHODI: 31.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00