Program

SPORTSKO-PENJAČKI SAVEZ VOJVODINE

Prijavi netačnu informaciju

+38163300461

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08858837

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

104423784

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jovana Milanko

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

637.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

UKUPNI PRIHODI: 639.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00