Program

SPORTSKO UDRUŽENJE "FITLAJF" AEROBIK ADA

Prijavi netačnu informaciju

+381638085466

Ada

Opšti podaci

Matični broj:

08859396

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104497504

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Judit Batori

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Emina Ulijan

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

60.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

6.000,00

UKUPNI PRIHODI: 66.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00