Program

Odbojkaški klub "Futog" Futog

Prijavi netačnu informaciju

+38121892591

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08859612

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104438421

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nikola Šumar

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.395.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

6.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.401.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00