Program

TENISKI KLUB "3D"

Prijavi netačnu informaciju

+38124602080

Subotica

Opšti podaci

Matični broj:

08862010

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104590246

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Tibor Demeter

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Relja Dulić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Ladislav Demeter

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

50.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 50.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00