Program

Odbojkaški klub "Merkur"

Prijavi netačnu informaciju

+381641341934

Bačka Palanka

Opšti podaci

Matični broj:

08862192

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104602074

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dražen Medan

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

654.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.210.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.864.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00