Program

Savate klub "VOJVODINA"

Prijavi netačnu informaciju

+381641554674

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08863199

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104651809

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Maja Odžić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

400.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

117.000,00

UKUPNI PRIHODI: 517.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00