Program

Odbojkaški klub "Dunav"

Prijavi netačnu informaciju

+38163585424

Stara Pazova

Opšti podaci

Matični broj:

08863296

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104650068

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milica Savić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

208.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

93.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

14.000,00

UKUPNI PRIHODI: 315.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00