Program

Savez sportskih ribolovaca Vojvodine

Prijavi netačnu informaciju

+38121760172

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08863580

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

104664304

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zoran Dgajlić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

55.000,00

Prihodi od članarina:

48.000,00

UKUPNI PRIHODI: 103.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00