Program

RUKOMETNI KLUB "NOVI SAD 021"

Prijavi netačnu informaciju

+381642035636

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08863598

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104667661

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zoran Dejanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

752.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

17.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

25.000,00

UKUPNI PRIHODI: 794.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00