Program

FITNES KLUB "8"

Prijavi netačnu informaciju

+38163355117

Vršac

Opšti podaci

Matični broj:

08863792

Naziv delatnosti:

Delatnost fitnes klubova

Šifra delatnosti:

9313

PIB - poreski identifikacioni broj:

105305532

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milan Šalinački

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

462.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

17.000,00

UKUPNI PRIHODI: 479.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00