Program

SPORTSKO UDRUŽENJE "CROSSFITNESS BODYLINE"

Prijavi netačnu informaciju

+381605487055

Subotica

Opšti podaci

Matični broj:

08864098

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

106156583

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dmitar Štrbac

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

27.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

4.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 31.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00