Program

Kik boks klub "Sveti Car Lazar"

Prijavi netačnu informaciju

+38163292132

Pančevo

Opšti podaci

Matični broj:

08864136

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

106302008

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dejan Jović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

218.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

71.000,00

UKUPNI PRIHODI: 289.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00