Program

Plesni studio "Play dance studio"

Prijavi netačnu informaciju

+38163220555

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08864462

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104706743

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Aleksandra Spasić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

52.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

36.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.621.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.709.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00