Program

Odbojkaški klub "KI-0230"

Prijavi netačnu informaciju

+38163551003

Kikinda

Opšti podaci

Matični broj:

08864748

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104693012

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Krstonošić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

500.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.910.000,00

UKUPNI PRIHODI: 2.410.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00