Program

ŽENSKI FUDBALSKI KLUB "RADNIČKI 1919"

Prijavi netačnu informaciju

+38123548586

Zrenjanin

Opšti podaci

Matični broj:

08864918

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104701072

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Karolj Halbvajs

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

85.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 285.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00