Program

Društvo učitelja "Sima Tomović" Šid

Prijavi netačnu informaciju

+38122718162

Šid

Opšti podaci

Matični broj:

08865051

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

DUST

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

104697780

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Sonja Vidović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

20.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

14.000,00

UKUPNI PRIHODI: 34.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00