Program

Kik boks klub "Bečej"

Prijavi netačnu informaciju

+381641359728

Bečej

Opšti podaci

Matični broj:

08865078

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104727570

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Žarko Radović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

204.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 204.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00