Program

"TENDORJU AIKIDO SAVEZ SRBIJE"

Prijavi netačnu informaciju

+381646876284

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08865736

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

104766543

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milan Veličković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00