Program

ŠAHOVSKI KLUB "Omladinac" Novi Banovci

Prijavi netačnu informaciju

+38122341537

Stara Pazova

Opšti podaci

Matični broj:

08866007

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104742866

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Gojko Marčetić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

392.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

333.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 725.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00