Program

SOKOLSKO DRUŠTVO "PANČEVO"

Prijavi netačnu informaciju

+38113352971

Pančevo

Opšti podaci

Matični broj:

08866244

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104740748

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Slavica Vučković-Marjanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

80.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

30.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

89.000,00

UKUPNI PRIHODI: 199.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00