Program

SPORTSKI KLUB "ABC"

Prijavi netačnu informaciju

+381641975216

Zrenjanin

Opšti podaci

Matični broj:

08866490

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104747160

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Borislav Majstorović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

3.000,00

UKUPNI PRIHODI: 3.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00