Program

PEINTBOL KLUB "URBAN TEAM"

Prijavi netačnu informaciju

+381653114911

Pančevo

Opšti podaci

Matični broj:

08866732

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104756839

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Svemir Žarković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00