Program

Tenis klub "Winner", Novi Sad

Prijavi netačnu informaciju

+381216447970

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08867437

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104783690

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Sanja Vučković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

632.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

92.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

60.000,00

UKUPNI PRIHODI: 784.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00