Program

Plesni klub "Natalija i Ivica"

Prijavi netačnu informaciju

+381642947005

Beograd-Čukarica

Opšti podaci

Matični broj:

08867461

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104793440

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ivica Došenović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Tanja Došenović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

10.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

1.419.000,00

Prihodi od članarina:

714.000,00

UKUPNI PRIHODI: 2.143.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00