Program

Udruženje pčelara "Matica" Banatsko Veliko Selo

Prijavi netačnu informaciju

+381230451822

Kikinda

Opšti podaci

Matični broj:

08867674

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

U.P. "Matica" B.V.Selo

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

104790242

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Marko Sekulić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

520.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

32.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 552.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00