Program

UDRUŽENJE PLIVAČKIH TRENERA SRBIJE

Prijavi netačnu informaciju

+38111532678

Beograd-Čukarica

Opšti podaci

Matični broj:

08867801

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

104796151

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Uroš Vujković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

128.000,00

UKUPNI PRIHODI: 128.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00