Program

Bejzbol i softbol klub "Novi Sad"

Prijavi netačnu informaciju

+381692872380

Petrovaradin

Opšti podaci

Matični broj:

08867810

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104794049

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Aleksandar Milić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

548.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

88.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 636.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00