Program

SPORTSKI KLUB KBS "RONIN"

Prijavi netačnu informaciju

+38121821670

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08868409

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104819715

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Miša Bačulov

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.627.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.627.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00