Program

UDRUŽENJE PENZIONERA I ŽENA PUTINCI

Prijavi netačnu informaciju

+38122441624

Ruma

Opšti podaci

Matični broj:

08877238

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

PUŽ

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

105099293

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jelena Bjeloš

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

50.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

5.000,00

UKUPNI PRIHODI: 55.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00