Program

Šahovski klub "Vajska"

Prijavi netačnu informaciju

+381648886257

Bač

Opšti podaci

Matični broj:

08882401

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105360792

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Radoslav Milinković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

6.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 6.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00