Program

PLIVAČKI KLUB "OLIMP"

Prijavi netačnu informaciju

+38113344083

Pančevo

Opšti podaci

Matični broj:

08883084

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105392753

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vesna Stošić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

318.000,00

UKUPNI PRIHODI: 318.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00