Program

Karate klub "BAČKA TOPOLA"

Prijavi netačnu informaciju

+381638448571

Bačka Topola

Opšti podaci

Matični broj:

08883149

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105396556

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Gabor Holović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

271.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

25.000,00

UKUPNI PRIHODI: 296.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00