Program

Društvo za čuvanje i negovanje narodne tradicije "BEĆARAC" Bavanište.

Prijavi netačnu informaciju

+38113751083

Kovin

Opšti podaci

Matični broj:

08883459

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

Društvo "BEĆARAC" Bavanište.

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

105402082

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zoran Živanov

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

173.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 173.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00