Program

Džudo&Džim klub "DŽUNS"

Prijavi netačnu informaciju

+381655540593

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08884153

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105429624

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nikola Tomić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

371.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

273.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 644.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00