Program

Atletski klub "Rusin"

Prijavi netačnu informaciju

+381607172757

Kula

Opšti podaci

Matični broj:

08884277

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105440907

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Sanja Tirkajla

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00