Program

Kuglaški klub "Alimenta"

Prijavi netačnu informaciju

+381648166550

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08884331

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102375650

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Marija Krstić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Marina Krstić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

502.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

38.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 540.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00