Program

Udruženje Likovnih Umetnika "Svetionik"

Prijavi netačnu informaciju

+381669039946

Pančevo

Opšti podaci

Matični broj:

08886857

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

105494494

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jelena Lalić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

450.000,00

UKUPNI PRIHODI: 450.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00