Program

Mačevalački klub "Vojvodina"

Prijavi netačnu informaciju

+381646165398

Novi Sad

Opšti podaci

Matični broj:

08887217

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Skraćeno ime:

MK "Vojvodina"

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105494339

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dunja Sel

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Veselko Dumitrov

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

600.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

26.000,00

UKUPNI PRIHODI: 626.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00