Program

Streljački klub "TOP GAN"

Prijavi netačnu informaciju

+38123510259

Zrenjanin

Opšti podaci

Matični broj:

08887349

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105515828

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Siniša Milanov

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

20.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

41.000,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

UKUPNI PRIHODI: 63.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00