Program

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA "TISA 158"

Prijavi netačnu informaciju

+38163432225

Novi Kneževac

Opšti podaci

Matični broj:

08887675

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105517147

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jan Kukučka

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Vojislav Nikoličin

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

70.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

35.000,00

UKUPNI PRIHODI: 105.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00