Program

TENISKI KLUB "SNUPI"

Prijavi netačnu informaciju

+38122558409

Inđija

Opšti podaci

Matični broj:

08888027

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105520247

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dobrila Kresojević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

140.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

3.000,00

UKUPNI PRIHODI: 143.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00