Program

ŠAHOVSKI KLUB "ARADAC"

Prijavi netačnu informaciju

+38163389780

Zrenjanin

Opšti podaci

Matični broj:

08888051

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105542171

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Goran Petrović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Srđan Popov

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

30.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 30.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00