Program

Košarkaški klub "1 na 1"

Prijavi netačnu informaciju

+381637400311

Vrbas

Opšti podaci

Matični broj:

08888205

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105530767

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Igor Milović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

50.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 50.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00