Program

Boćarski klub "Foks"

Prijavi netačnu informaciju

+38125852788

Sombor

Opšti podaci

Matični broj:

08888388

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105537897

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zoran Kljajić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

112.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 112.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00