Program

Sportski klub ekstremnih sportova "Spartak"

Prijavi netačnu informaciju

+38162236449

Subotica

Opšti podaci

Matični broj:

08888680

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105572956

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Darko Bačlija

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

29.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 29.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00